Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca

Rugaciunile incepatoare:

În Numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi. (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curățeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău.

Doamne, miluieşte! (De trei ori.)

Slavă Tatălui, şi Fiului, şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor! Amin!

Tatăl nostru, care eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărătia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greșelile noastre precum şi noi iertăm sau căutăm să iertăm greșiţilor noştri. Și nu ne lăsa pe noi in ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești Mântuirea neamului omenesc!

TROPARUL

Părinte Arsenie, pisc de sfințenie, Brad Înălțimilor, Înger Luminilor,
Intră și-adastă în casa noastră și curățește aceste ferestre!
Și astă glastră, prea omenească, fire de iască, fă să-nflorească!
Astă făptură, plină de ură, cățea nebună, fă-o mai bună!
Ia-ne cu Tine la Cel Ce Ține a lumii fire cu-a Sa Iubire!
Să ne dea nouă o viață nouă! Să ne aline de-al lumii „bine”!
Într-o câmpie cu flori o mie, unde Crăiasă-i a Sa Mireasă!

Condacul 1

Pentru rugăciunile Sfinților Brâncoveni, cum singur ai mărturisit, Domnul pe meleagurile noastre te-a rânduit, ca să aperi Credința în vremuri de mare chin și să ne dai să gustăm din al Mirelui vin.
Bucură-Te, Părinte Arsenie,  și ne du pe toți la sfințenie!

Icosul 1

Bucură-te, copilule însingurat, care calea cea bună ai ales și ai urmat!
Bucură-te, copilule crescut fără mângâieri, care ai știut ce să vrei și ce să ceri!
Bucură-te, că la Vața de Sus, semn de viață Domnul te-a pus!
Bucură-te, că maica ta te-a închinat încă din pântec Marelui Împărat!
Bucură-te, copilule de moți, din poienile verzi de sub munții stâncoși!
Bucură-te, că de mic te-ai arătat înțelept, ai citit, ai învățat și te-ai făcut deștept!
Bucură-te, că ne chemi în Sălaș de Lumină și ne-nveți să ne rupem de tină!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 2

Nu ți s-a-mplinit visul de a deveni aviator, pentru că Domnul îți hărăzise un mult mai înalt zbor.
Ca să te rogi în Cer pentru România și să cânți cu noi toți „Aliluia!”

Icosul 2

Bucură-te, tinere curat, că în Lumina Duhului ai umblat!
Bucură-te, că, prin Rugăciune și Post, te-ai înălțat în fruntea neamului nost!
Bucură-te, că în lume n-ai călcat, ci ai stat în cămin și ai studiat!
Bucură-te, că Teologia ți s-a așternut pe suflet precum iia!
Bucură-te, că Artele Frumoase ți-au fost ale sufletului alinări și miasme!
Bucură-te, că ai urmat și cursuri de medicină, ca să le fii oamenilor vindecare deplină!
Bucură-te, că la Mântuire ne chemi să ajungem prin tine!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 3

La Muntele Athos ți s-a arătat Măicuța Domnului, în chip minunat. Și ai primit darul de a înțelege cerește, ca să strigi pentru noi: „Doamne, miluiește!”

Icosul 3

Bucură-te, că pe muntele cel înalt Măicuța Domnului de mână te-a purtat!
Bucură-te, că pe vârful cel împietrit Sfântul Serafim din Sarov v-a primit!
Bucură-te, că ai avut duhovnic minunat, venit la Athos din Cerul cel Preaînalt!
Bucură-te, copilule crescut fără mamă care ai fost îndrumat de a Cerului Mireasă diafană!
Bucură-te, Părinte, ascuns în Cuvinte, rupt de a lumii răsuflare fierbinte!
Bucură-te, că ai reușit să-ți pui viața lumească la zid!
Bucură-te, că prin inima ta Rugăciunea va trece pururea!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 4

Întors în țară, ai fost trimis la Mănăstirea Sfinților Brâncoveni, să o ridici din paragini și să-i înalți pe făgărășeni. Tu i-ai învățat să-și albească și sufletele, nu numai iia și să-I cânte Lui Dumnezeu „Aliluia!”

Icosul 4

Bucură-te, ctitor de mănăstiri sufletești, care pe toți cei necăjiți îi primești!
Bucură-te, duhovnic minunat, care știi viața omului și drumul de urmat!
Bucură-te, cunoscătorul gândurilor omenești așezat la ale sufletelor noastre ferești!
Bucură-te, călugăr nemaivăzut, deasupra pământului de Duhul ținut!
Bucură-te, ajutătorul celor ascunși în păduri de ale satanei roșii orduri!
Bucură-te, că în focul acelui rău s-a călit ca oțelul Duhul Tău!
Bucură-te, că, prin tine, Dumnezeu a coborât la a țării mulțime!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 5

Securiștii te-au dus la pușcăria din Brașov sperând să te poată lua în bătaie de joc. Dar prin tine li s-a arătat, neomenește, puterea Celui Căruia Îi cântăm „Doamne miluiește!”

Icosul 5

Bucură-te, că mașina securiștilor nu a pornit până nu te-au lăsat să-ți iei ce ai dorit!
Bucură-te, că ai făcut pușcărie în rasa călugărească, iar paznicii nu au putut să te oprească!
Bucură-te, că unor paznici necredincioși le-ai spus ce aveau femeile de la poartă în sacoși!
Bucură-te, că securiștii s-au înspăimântat de puterea pe care ți-a dat-o Marele Împărat!
Bucură-te, că nu te-ai dezis de a Legiunii ființă, ci i-ai lăudat pe gardiști pentru Credință!
Bucură-te, căci curajul tău nezdruncinat și pe șeful pușcăriei l-a tulburat!
Bucură-te, că, prin tine, beznele s-au umplut de lumine!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 6

Mai apoi ai fost dus la Canalul Dunăre – Marea Neagră, unde mulți vrăjmași ai satanei
au fost atârnați de a morții grea creangă. Dar și acolo tu ai răspândit Mărturia și i-ai învățat pe toți să cânte „Aliluia!”

Icosul 6

Bucură-te, că la Canal te-au pus șef de echipă, iar tu le-ai arătat a Domnului iubire nesfâșită!
Bucură-te, că făceai două norme pe zi, ca unul dintre oamenii tăi să se poată odihni!
Bucură-te, că la înmormântarea mamei tale ai venit, deși erai și la Canal, bine păzit!
Bucură-te, Ziane, Jiane, „Cel care vine”, că Domnul Hristos te-a primit pe tine!
Bucură-te, Arsenie, Arsenios, „Cel bărbat”, că în Numele Domnului ai ars și ai lucrat!
Bucură-te, că ai stat la Canal și după eliberare, ca să le fii deținuților pâine și sare!
Bucură-te, că, prin tine, cei jertfiți s-au umplut de iubire!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 7

Văzând că puterea ta îi aruncă mereu în neștire, securiștii te-au mai lăsat o vreme să-ți faci a ta menire. La Prislop, între ale Țării Hațegului păduri de poveste, ai cântat Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

Icosul 7

Bucură-te, că și pe măicuțe le-ai învățat drumul ascuns către Cel Preaînalt!
Bucură-te, că aici ai început să pictezi limpeziri, icoane unduite în albe gândiri!
Bucură-te, că românii te-au urmat pe pământ cu dragostea cuvenită unui sfânt!
Bucură-te, că și la Prislop ai strâns mare de oameni într-al Duhului Foc!
Bucură-te, că securiștii ți-au urât bărbăția și au hotărât să-ți ia preoția!
Bucură-te, că ai rămas preot al Lui Hristos și din mormânt mărturisești și mai frumos!
Bucură-te, că, prin Tine, țara s-a păstrat în iubire!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 8

Securiștii te-au făcut „pictor de gradul trei”, iar tu pe Sfânta Treime ai predicat-o-n unduiri de ulei… în pictura Bisericii Drăgănescu, care redă Bucuria cu care ai strigat Lui Dumnezeu: „Aliluia!”

Icosul 8

Bucură-te, că la Biserica Drăgănescu ai pictat cu vopselele Celui Preaînalt!
Bucură-te, că întreaga țară a venit să te vadă, ca s-o îndrepți către a Domnului nadă!
Bucură-te, că i-ai pictat pe sfinți cum i-ai văzut, în Lumina fără sfârșit și fără început!
Bucură-te, Pictorul Cereștilor Cumpene care L-ai pictat pe Domnul Hristos în suflete!
Bucură-te, că înainte de Praga rusească te-ai rugat ca România nimic să nu pățească!
Bucură-te, că preotul cel ales a văzut lacrimile tale în Altar și a înțeles!
Bucură-te că și Bucureștiul a trecut prin sufletul tău, către Cel Neîncăput!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 9

Ultimii ani ți i-ai petrecut la Sinaia, la masa de piatră admirând lumina și ploaia. Vedeai munții cum se tânguiau fumegând în ferestre și-I cântai Lui Dumnezeu: „Doamne, miluiește!”

Icosul 9

Bucură-te, călugăr ascuns, că ai mărturisit pe al Cerului Uns!
Bucură-te, învățător al Căii Mântuirii, că Domnul ți-a dat Harul Vorbirii!
Bucură-te, că ai stat la mesele tăcerii rugându-te pentru Clipa Învierii!
Bucură-te, aviator al Sfântului Duh, care de păsări ai fost ridicat în văzduh!
Bucură-te, predicator minunat, de care și lupii au ascultat!
Bucură-te, propovăduitor al Sfântului Maslu, că ți s-a scris numele în cerul albastru!
Bucură-te, că, prin tine, lumea își reintră în fire!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 10

La Prislop ai fost sădit în pământ, ca o adevărată minune și o mare mulțime te-a petrecut către poarta spre cealaltă lume… Dar tu ai rămas cu noi, să ne alini durerea, să ne întețești bucuria,
ca să cântăm Lui Dumnezeu împreună: „Aliluia!”

Icosul 10

Bucură-te, sfânt nemaivăzut, că mari minuni la groapa ta s-au făcut!
Bucură-te, că însuți ai apărut acolo, în chip de femeie îngerească, iar cel care scrie poate sa marturiseasca! 
Bucură-te, că acolo lucrezi în toți și din filosofi necredincioși ai făcut preoți!
Bucură-te, că mormântul tău a înflorit dincolo de loc și dincolo de timp!
Bucură-te, că o mulțime fără sfârșit vine să vadă locul unde te prefaci adormit!
Bucură-te, că întărești Credința acestui neam cu o lucrare fină, de ceasornicar!
Bucură-te, Părinte Arsenie, și ne ridică din orice mizerie!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 11

Părinte Arsenie, minunat doctor fără de arginți, care ne vindeci și azi, de acolo, dintre sfinți, arată-ne Drumul cel desprins din poveste ca să strigăm cu Tine: „Doamne miluiește!”

Icosul 11

Bucură-te că ai vindecat fata purtată în roabă și ai făcut-o a Domnului sclavă!
Bucură-te, că ai vindecat boli grele și rare, de s-au înspăimântat medicii de puterile tale!
Bucură-te, că pe toți ne întărești binecuvântând din Porțile Împărățești!
Bucură-te, că ai avut ucenici care au devenit ai Domnului mucenici!
Bucură-te, că slujeai Liturghia plângând, iar lumea tremura, toată într-un gând!
Bucură-te, Sfânt tare în Credință, că Aceasta a fost chiar a Ta ființă!
Bucură-te, că Porunca Lui Dumnezeu a fost sângele Tău!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 12

Numai Domnul știe toate minunile tale, pentru că multe au fost făcute în tăcere
iar cele care s-au aratat oamenilor au fost pentru întărire și nădejde în Înviere. Acum, când necuratul își întețește mânia, strigă alături de noi: „Aliluia!”
Icosul 12

Bucură-te, Sfântul Ardealului, că ai învins oastea dușmanului!
Bucură-te, călugăr de lacrimi și fier, că te-ai înălțat la al cerului Cer!
Bucură-te, Părinte minunat, că pentru neamul tău ai lucrat!
Bucură-te, Pictor de Cuvinte Duhovnicești, că pe Cel Fără de sfârșit Îl mărești!
Bucură-te, că Domnul Hristos ni te-a dat spre al nostru folos!
Bucură-te, al Domnului Uns, al României Rege Ascuns!
Bucură-te, pisc de sfințenie, mare făcător de minuni, Arsenie!
Bucură-Te, Părinte Arsenie, și ne du pe toți la sfințenie!

Condacul 13 (se spune de 3 ori)

Sfânt minunat, nu lua aminte la ale noastre sărace cuvinte… Nu te uita cât suntem de goi,
ci pune toată rugăciunea ta pentru noi! Ca să ne-mbrăcăm și noi în lumini de zăpadă și să-I aducem Domnului ceruta roadă!


Apoi se spun iar Condacul 1 și Icosul 12 si se încheie cu rugaciunea: Preot monah Arsenie, trimite-mi duhul tău paznic şi dă-mi sănătate şi linişte. Depărtează de la casa mea necazurile şi suferinţele, că ai Duh Sfînt 
sau cu Troparul de la început.

Autor: Marius Ianuș.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu